fbpx

Warszawska Piekarnia Mechaniczna - zwiedzanie

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

12:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Budynek Warszawskiej Piekarni Mechanicznej i oficyny mieszkalnej przy ul. Stolarskiej 2/4 jest unikalną zabytkową zabudową, która warto zobaczyć.

18 września

Budynki przetrwały bez większych zniszczeń II wojnę światową. Zabudowa posiada istotne walory historyczne jako jeden z nielicznych zachowanych reliktów zabudowy ulicy Stolarskiej oraz dokument zróżnicowania funkcjonalnego i stylistycznego krajobrazu architektonicznego Nowej Pragi.
Jest to również wartościowy relikt zabudowy mieszkalno-przemysłowej na terenie dzielnicy cechujący się dobrym stanem zachowania oraz czytelnym układem przestrzennym.
Budynek piekarni o charakterystycznej bryle powiązany funkcjonalnie i kompozycyjnie z oficyną mieszkalną, jest w skali miasta cennym przykładem zabudowy postindustrialnej.
O wyjątkowości ww. budynku świadczy także zachowany wystrój i elementy wyposażenia w postaci m.in. w pełni zachowanego pieca do wypieków pieczywa.

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

12:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

ul. Stolarska 2/4, Warszawa

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Osoba kontaktowa: Sylwia Chwalana

Telefon: 224430438

E-mail: schwalana@mwkz.pl

WWW: https://mwkz.pl/

Informacja o organizatorze:

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków jest organem administracji zespolonej. Kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, który obejmuje swoim zasięgiem województwo mazowieckie.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.