fbpx

Światło na dobry smak!

Data rozpoczęcia:

1 sierpnia 2021

niedziela

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Dobry smak „to zdolność lub umiejętność oceny wartości estetycznych, subiektywna tendencja do wyższego oceniania pewnych wartości”.
Dzisiaj dobry smak jest anachronizmem. Planujemy działanie łączące szperanie w tradycji z cyjanotypią.

Metoda cyjanotypii wykonamy ilustracje do książki kucharskiej, którą planujemy wydać w 2022r.
Złoża się na nią przepisy – opowieści zebranie od mieszkańców Platerowa, Ruskowa, Kisielewa i kilku innych wsi. Chcemy przedstawić dobrą, tradycyjną, wiejską kuchnię opartą na produktach, które zawdzięczamy pszczołom i innym owadom zapylającym.
Czyli rożne SMAKołyki i smaczności spod strzechy.
Fotografie – ilustracje pokażą rodzime produkty rolne, naczynia, sprzęty kuchenne, charakterystyczne dla dawnych gospodarstw chłopskich.
18 września 2021r. warsztaty cyjanotypii odbędą się jednak nie w wiejskiej chałupie, ale w pałacu z początku XIX wieku (Rusków), w którym teraz jest szkoła podstawowa.
Fotografie, malowniczą, pełną uroku metodą wykonają osoby w wieku 12-70 lat – mieszkańcy naszej i okolicznych wsi. Rzucimy bezpośrednie światło na nasze dziedzictwo dobrego SMAKU.

Partnerzy

Szkoła Podstawowa w Ruskowie

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.