fbpx

Smaki Dziedzictwa w ossolińskich starych drukach

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

10:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

10:45

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W zbiorach Działu Starych Druków Ossolineum znajdują się pierwsze zachowane książki kucharskie w języku polskim. Zawarte tam przepisy, jak i inne zalecenia co do zachowania się przy stole stanowią niezrównane źródła do poznania staropolskich obyczajów i kultury jedzenia.

Od czasów pojawienia się kuchni dworskiej, a w raz z nią zawodowych kucharzy, zaczęły powstawać pierwsze książki kucharskie. W niniejszym wykładzie skupimy się na niezwykle ważnym etapie tego procesu, jakim było rozpowszechnianie się tego typu dzieł wraz z wynalezieniem druku w XV w., aż do końca XVIII stulecia. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zobaczyć jeden z nielicznych zachowanych kompletnych egzemplarzy pierwszej drukowanej polskiej książki kucharskiej. Będzie można dowiedzieć się jaka powszechna dziś praktyka była uznawana na szlacheckim stole za kamuflaż dla nieudolnego kucharza, czy „Rosół Polski” był pierwotnie zupą, czy w staropolskim „bigosku” była kapusta, czy też jak zrobić „dobrą przepalankę”.

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

10:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

10:45

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, ul. Szewska 37

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Osoba kontaktowa: Marta Pękalska

Telefon: (71) 335 64 88

E-mail: marta.pekalska@ossolineum.pl

WWW: https://ossolineum.pl/

Informacja o organizatorze:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich–założony we Lwowie w 1817; od 1946 we Wrocławiu. Tworzą go: Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Muzeum Pana Tadeusza i Wydawnictwo Ossolineum. Gromadzi zbiory o profilu humanistycznym, oraz wydaje głównie współczesną prozę i klasykę literatury.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.