fbpx

Smaki dziedzictwa - potrawy kuchni kresowej

Data rozpoczęcia:

11 września 2021

sobota

15:00

Data zakończenia:

11 września 2021

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Podczas tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbędziemy kulinarną podróż z Tarnowicy Polnej na Podolu do Nowego Waliszowa w gminie Bystrzyca Kłodzka. Poznamy tradycje kuchni kresowej i skosztujemy jej potraw. Śladami dawnych smaków poprowadzi nas zespół „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa.

II wojna światowa przyniosła trwałe zmiany na mapie Europy oraz migracje i przesiedlenia setek tysięcy ludzi. W wyniku decyzji wielkich mocarstw granice Polski uległy całkowitym przeobrażeniom. Tereny przygraniczne nad Odrą stały się miejscem niemal całkowitej wymiany ludności. Od początku 1946 do końca 1947 r. trwała wielka akcja przesiedleńcza. W wyniku masowych transportów wysiedlono niemal wszystkich byłych, niemieckich mieszkańców ziemi kłodzkiej. Na ich miejsce przybyli Polacy z tzw. Polski Centralnej, Polacy wysiedleni z przekazanych Związkowi Radzieckiemu terenów wschodnich byłej Rzeczpospolitej, Polacy z Syberii i Kazachstanu (ofiary masowych deportacji z lat 1939-1941). „Nowi” kłodzczanie przywieźli ze sobą zwyczaje życia rodzinnego i społecznego, w tym tradycje kulinarne. Najsilniej przetrwały one we wsiach zasiedlonych przez jednolite grupy ludności. Przykładem tego jest wieś Nowy Waliszów w gminie Bystrzyca Kłodzka, gdzie osiedlili się przedwojenni mieszkańcy wsi Tarnowica Polna na Podolu. Do dnia dzisiejszego w wielu tutejszych domach przygotowuje się potrawy według tradycyjnych przepisów kuchni kresowej.

Data rozpoczęcia:

11 września 2021

sobota

15:00

Data zakończenia:

11 września 2021

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko, tel. +48 74 867 35 70

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Osoba kontaktowa: Anna Franczukowska

Telefon: 748673570

E-mail: dno@muzeum.klodzko.pl

WWW: http://www.muzeum.klodzko.pl

Informacja o organizatorze:

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku zajmuje się ochroną materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi kłodzkiej. Jako centrum wiedzy i informacji o regionie, prowadzi działalność naukową, wystawienniczą i edukacyjną. Organizuje wykłady, konferencje naukowe, koncerty, inscenizacje historyczne.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.