fbpx

Smaki dzieciństwa - historia Lipin i Chropaczowa oczami dzieci – spacer historyczny

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

16:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Chropaczów był najstarszą i najwcześniej wzmiankowaną wsią w granicach obecnego miasta Świętochłowice. To głównie historia tej dzielnicy kształtuje rozwój dzisiejszych Świętochłowic. To ona stanowi źródło powstania Lipin.

Spacer historyczny po dzielnicach Lipiny i Chropaczów poprowadzą dzieci oraz młodzież w strojach śląskich.
Dzielnice historycznie są ze sobą ściśle powiązane, związane z rozwojem przemysłu – górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa cynku. Biorąc pod uwagę, iż tylko część pierwotnej zabudowy mieszkalnej i przemysłowej istnieje do dziś, a naoczni świadkowie odchodzą, istotne jest, aby w kręgach przede wszystkim najmłodszych mieszkańców wywoływać zainteresowanie lokalną historią. Młodzi mieszkańcy oprowadzą zainteresowane osoby szlakiem bogactwa kulturalnego oraz tradycji kulinarnej tych dwóch jakże ważnych dzielnic Świętochłowic. Zdobywana w ramach kontynuacji projektu „Młody Przewodnik” wiedza na temat lokalnego dziedzictwa będzie przekazywana gościom w następujący sposób:
Wersja I – w trakcie spaceru historycznego po dzielnicach Lipiny i Chropaczów, prowadzonego przez dzieci i młodzież będących pod opieką Sekcji Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej ,,Promyk” będącej w strukturach OPS w Świętochłowicach, oraz poprzez krótkie filmiki opowiadające historię dzielnic.
Wersja II – za pośrednictwem przygotowanych z udziałem dzieci krótkich filmów wykonanych na trasie spaceru i opublikowanych na stronie internetowej miasta i w mediach społecznościowych.
Wydarzenie będzie poprzedzone konkursem ,,Smaki dzieciństwa w poszukiwaniu śląskiej tradycji’’.
W czerwcu 2021 r. zostanie ogłoszony konkurs dla mieszkańców Świętochłowic. Materiał zostanie zebrany, opracowany i ujęty w formę prezentacji zawierającej teksty, zdjęcia i ilustracje przygotowane przez uczestników konkursu, zaś prezentacja zostanie opublikowana na stronie internetowej miasta oraz partnerów projektu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas gry miejskiej.

Partnerzy

Stowrzyszenie Miłośników Tradycji Śląskiej

Stowarzyszenie Śląskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ,,Cezar”

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

16:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

konkurs, wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej ,,Promyk” ,ul. Armii Krajowej 14, Świętochłowice

woj. śląskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Urząd Miejski w Świętochłowicach, Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, Miejski Konserwator Zabytków oraz Biuro Prasowe
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlica Środowiskowa ,,Promyk”

Osoba kontaktowa: Monika Szpoczek, Barbara Josińska

Telefon: 732663943

E-mail: mszpoczek@ops-sw.pl

WWW: https://swietochlowice.pl

Informacja o organizatorze:

Urząd Miejski w Świętochłowicach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej z ściśle współpracują w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej. Elementem współpracy ze społecznością lokalną jest aspekt dziedzictwa kulturowego, który jest narzędziem rewitalizacji społecznej.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.