fbpx

Puławskie smaki

Data rozpoczęcia:

1 czerwca 2021

wtorek

Data zakończenia:

17 września 2021

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Obchody 29. edycji EDD w ZSO nr 1 im. KEN w Puławach będą przebiegały wokół tematyki związanej z przewodnim hasłem ,,Smaki Dziedzictwa” i tradycyjnie obejmą zakres działań z wielu dziedzin. Pozwolą ukazać różnorodne tradycje kulinarne.

Obchody 29. edycji EDD w ZSO nr 1 im. KEN w Puławach będą przebiegały wokół tematyki związanej z przewodnim hasłem ,,Smaki dziedzictwa” i tradycyjnie obejmą zakres działań z wielu dziedzin. Pozwolą ukazać różnorodne tradycje kulinarne poprzez zachowane dziedzictwo materialne i niematerialne.

EDD rozpoczną się sesją naukową, w trakcie której uczniowie zaprezentują materiały z dziedziny literatury, historii, sztuki i etnografii ukazujące różnorodność „Puławskich smaków”.

Koordynatorki szkolnego projektu zaplanowały przeprowadzenie z podziałem na kategorie wiekowe konkursów: literackiego, plastycznego, fotograficznego i multimedialnego. Do każdego z konkursów organizatorki redagują szczegółowy regulamin oraz powołują jury. W pierwszej oficjalnej części EDD 2021 nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników konkursów.

Powyższym działaniom będą towarzyszyły wystawy prac uczestników konkursów oraz publikacje na stronach internetowych szkoły i portalach społecznościowych. Przewidziane zostały wycieczki, podczas których uczniowie odwiedzą miejscowe zakłady rzemieślnicze i gospodarstwa ogrodnicze wytwarzające tradycyjne produkty regionalne. Wybrani uczniowie przeprowadzą wywiad z restauratorem wykorzystującym staropolskie przepisy. Odbędą się również warsztaty kulinarne w formie on-line. Gościem specjalnym tegorocznych obchodów EDD będzie Zespół Śpiewaczy „Żyrzynianki”, który zaprosi uczestników na biesiadę „Smaki dzieciństwa”.

EDD w ZSO nr 1 im. KEN od pierwszej organizowanej edycji w 2010 roku zdecydowanie rozszerzyły swoją formułę w zakresie wieloaspektowości działań oraz adresatów tego wydarzenia, dzięki czemu obchody obejmą swoim zasięgiem społeczność ok. 1000 odbiorców i uczestników.

Szkolne koordynatorki ze względu na doniosłość i zasięg projektu postanowiły zaangażować i włączyć do jego realizacji innych nauczycieli, którzy objęliby opieką i czuwali nad poszczególnymi zadaniami (np. zorganizowaniem wycieczek), z których uczestnicy przygotują fotoreportaż zaprezentowany na stronie internetowej szkoły i mediach społecznościowych. Formą rozpropagowania EDD na terenie szkoły będzie udostępnienie scenariuszy godzin wychowawczych, podczas których wychowawcy zapoznają uczniów z ideą EDD.

01.06.2021 r. nastąpi ogłoszenie i rozpropagowanie konkursów adresowanych do uczniów LO i SP.

02.09.2021 r. – otwarcie imprezy: plakaty i ulotki promujące szkolne obchody EDD 2021, przekazanie nauczycielom scenariuszy godzin wychowawczych dotyczących w/w imprezy.

17.09.2021 r. po sesji naukowej nastąpi ogłoszenie wyników konkursów i biesiada z Zespołem Śpiewaczym „Żyrzynianki”. Wycieczki zostaną zorganizowane do końca września. Należy dodać, że niektóre działania zaplanowane w tradycyjnej formie, mogą być zrealizowane on-line. Jest to zależne od sytuacji epidemicznej w kraju.

Data rozpoczęcia:

1 czerwca 2021

wtorek

Data zakończenia:

17 września 2021

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Puławy, ul. Kaniowczyków 32

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Osoba kontaktowa: Renata Marcinko

Telefon: 793111734

E-mail: rmarcinko@interia.pl

WWW: http://www.ken.pulawy.pl

Informacja o organizatorze:

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach wchodzi Szkoła Podstawowa nr 9 i II Liceum Ogólnokształcące. W placówce uczy się około 1000 uczniów pod kierunkiem 90 nauczycieli.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.