fbpx

Przy stole ziemiańskim i chłopskim- o kulturze jedzenia na Ziemi Zawkrzeńskiej.

Data rozpoczęcia:

11 września 2021

sobota

09:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Pokaz kultury stołu dwóch grup społecznych, które zamieszkiwały Ziemię Zakrzeńską.

11-18 września

Prezentacja przedstawi kulturę stołu , zasady postępowania w czasie spożywania posiłków , ceremoniału stołu uwzględniając jego zastawę, przebieg poszczególnych posiłków, w szczególności skupiając się na obiedzie. W czasie pokazu ukazane zostaną podobieństwa i różnice zachodzące miedzy tymi dwoma grupami społecznymi.
Część pokazu zostanie poświęcona strojom zarówno ziemiańskim, jak i chłopskim, jakie zakładano przy uroczystych/ świątecznych posiłkach.

Data rozpoczęcia:

11 września 2021

sobota

09:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

inscenizacja / pokaz

Lokalizacja:

Muzeum Ziemi Zawkrzńskiej
Mława, ul. 3Maja 5

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

Osoba kontaktowa: Barbara Zaborowska

Telefon: 507 468 167

E-mail: barbara.zaborowska@muzeum.mlawa.pl

WWW: http://www.muzeum.mlawa.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum zostało otwarte 2 grudnia 1929 r., w czasie wojny zostało zniszczone, reaktywowane 2 grudnia 1963 r. Muzeum posiada ponad 17 tys. eksponatów, część z nich prezentowana jest na wystawach stałych: sztuka, archeologia, przyroda i historia

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.