fbpx

Przemysł spożywczy w powiecie strzelińskim

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

11:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W istniejącym od 1886 do 1932 r. powiecie strzelińskim przemysł spożywczy był, obok rolnictwa i rzemiosła, jedyną formą wytwórczości.

Wernisaż wystawy pod tytułem „Przemysł spożywczy w powiecie strzelińskim”, połączony z prelekcją, przypomni nam  o roli i znaczeniu przetwórstwa rolno-spożywczego, które od wieków dominowało na ziemi strzelneńskiej, a jego wyraźny rozwój nastąpił w okresie istnienia powiatu strzelińskiego, czyli w latach 1886 – 1932.

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

11:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa

Lokalizacja:

Dom Kultury w Strzelnie,
ul. Gimnazjalna 26
88-320 Strzelno

woj. kujawsko-pomorskie

Organizator

Nazwa: Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Strzelnie we współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu i Domem Kultury w Strzelnie

Osoba kontaktowa: Jacek Sech

Telefon: 510 183 254

E-mail: jaceksech@gmail.com

Informacja o organizatorze:

Koło PTH w Strzelnie działa od 2006 roku, zajmując się badaniem dziejów regionu i popularyzując wiedzę na ten temat poprzez publikacje, wystawy, prelekcje, sesje naukowe i popularno-naukowe, obchody rocznicowe, wycieczki i EDD, w którym bierzem udział 8 raz.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.