Ostrowiec Świętokrzyski

Data rozpoczęcia:

07 września 2019

sobota

18:00

Data zakończenia:

07 września 2019

sobota

23:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Ludzie z ostrowieckiego świecznika. Rządzący miastem w latach 1918-2018” połączony z prelekcją dr. Tomasza Karbowniczka.

Wystawa ukazuje proces rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego po odzyskaniu niepodległości oraz działania burmistrzów i prezydentów mające wpływ na historię miasta.
Ostrowiec został założony pod koniec XVI wieku. Dynamiczny rozwój miasta nastąpił po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W okresie międzywojennym ludność Ostrowca wzrosła dwukrotnie. Wpłynęły na to jego rozwój gospodarczy i poszerzenie granic. Przyłączenie Huty Klimkiewiczów zmieniło strukturę demograficzną miasta. W okresie międzywojennym połowę jego mieszkańców stanowiła klasa robotnicza zatrudniona przede wszystkim w ostrowieckiej hucie. Rządzący miastem stawali przed wyzwaniem: jak zapewnić dobre warunki życia jego mieszkańcom, jak zaspokoić ich różnorodne potrzeby. Również w okresie PRL i III RP to huta miała wpływ na rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego. Wybudowanie nowego zakładu przyciągnęło do Ostrowca nowych mieszkańców, dla których należało wybudować nowe domy, nowe szkoły, zapewnić im dostęp do kultury, stworzyć miejsca pracy dla kobiet. Kolejni prezydenci zarówno w okresie międzywojennym, jak i po wojnie, musieli borykać się z rozwiązaniem tych problemów. Pokazując sylwetki burmistrzów i prezydentów Ostrowca w latach 1918-2018, unaoczniamy, jak ich działania miały wpływ na historię Ostrowca Świętokrzyskiego, jak ich losy splatały się z dziejami miasta.