fbpx

Oprowadzanie konserwatorskie po terenie dawnej koksowni "Orzegów"

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

11:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Oprowadzenie konserwatorskie po terenie parku rekreacyjno-edukacyjnego utworzonego w ramach realizacji zadania Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni „Orzegów”

W ramach wydarzenia oprowadzanie po terenie parku rekreacyjno-edukacyjnego utworzonego na terenie dawnej koksowni „Orzegów” poprowadzi dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w latach 2017-2021 realizowało projekt Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni „Orzegów”, w zakresie którego teren po byłym zakładzie przemysłowym został gruntownie oczyszczony, a zachowane zabytkowe obiekty poddane pracom konserwacyjnym i restauratorskim. W efekcie powstał ogólnodostępny park rekreacyjny, w ramach którego poprowadzona została ścieżka edukacyjna z informacjami na temat funkcjonującego historycznie zakładu koksowniczego. W trakcie oprowadzania przybliżona zostanie historia tego miejsca oraz jego specyfika. Uczestnicy dowiedzą się na czym polegała remediacja i rekultywacja gruntów oraz jakie wyzwania pojawiały się przed służbami konserwatorskimi w trakcie prowadzenia robót przy zachowanych obiektach zabytkowych. Będzie można również zwiedzić niedostępne na co dzień wnętrza baterii koksowniczych oraz obejrzeć od środka wieżę węglową.

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

11:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

Ruda Śląska, park rekreacyjno-edukacyjny położony przy ul. kard. A. Hlonda w Rudzie Ślaskiej – Orzegowie na terenie po dawnej koksowni „Orzegów”

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej

Osoba kontaktowa: Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków

Telefon: 32 244 90 97

E-mail: zabytki@ruda-sl.pl

WWW: https://wirtualnaruda.pl/

Informacja o organizatorze:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków stanowi jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. Prowadzi zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, nadzoruje Gminną Ewidencję Zabytków, a także udziela się w kształtowaniu plastycznym i przestrzennym Miasta.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.