fbpx

Moja droga w gminie Gościeradów...

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

14:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Gmina Gościeradów uczestniczy w Europejskich Dniach Dziedzictwa od 2011 roku. Obchody w gminie na początku miały charakter kameralny. Od 2014 roku przeprowadzane są w plenerze na terenie Źródlisk i łączą w sobie działania urzędu gminy, instytucji kultury, opieki społecznej i edukacji, nadleśnictwa, stowarzyszeń, sołectw i okolicznych firm.

Obchody poprzedzone zostaną szeregiem działań mających na celu zaangażowanie jak największej liczby organizatorów. Przygotują oni pomysły na działania, które będą mogli zrealizować zgodne z hasłem ogólnopolskich obchodów „Moja droga”. Planujemy imprezę plenerową w dniu 13 września 2020 r., podczas której osoby spoza gminy będą mogły zwiedzić teren Pomnika Przyrody Nieożywionej „Źródliska”. Tam też zrealizowane zostaną wszystkie formy kulturalne i edukacyjne przygotowane przez organizatorów. Odbędzie II Turniej Sołectw, konkursy, wystawy, koncert rodzimych zespołów, pokazy kulinarne i inne formy przygotowane przez współorganizatorów. Obchody gminne zakończy wspólna biesiada przy ognisku.

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły programu ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

14:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Pomnik Przyrody Nieożywionej „Źródliska” w Łanach

woj. lubelskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Wójt Gminy Gościeradów
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie
  • Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie
  • Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa
  • Sołectwa Łany i Mniszek

Osoba kontaktowa: Dorota Karkusiewicz

Telefon: 15 875 51 12

E-mail: dkarkusiewicz.gbpgoscieradow@gmail.com

WWW: http://biblioteka.goscieradow.pl

Informacja o organizatorze:

Obchody będą przebiegać pod patronatem Wójta Gminy Gościeradów