fbpx

MĄKA ZIARNO CHLEB – MŁYNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

16:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

We wrześniu w WOAK w Toruniu zostanie zaprezentowana wystawa pt. „MĄKA ZIARNO CHLEB – MŁYNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”. Tematem zdjęć będą młyny z naszego regionu: wodne, wiatrowe, parowe i elektryczne i młyny pełniące teraz inne funkcje.

Fotografie eksponowane na wystawie pokażą obiekty z zewnątrz i od wnętrza. Zdjęcia zobrazują wygląd, konstrukcję i mechanikę różnych typów młynów. Pokażą działające młyny rzemieślnicze oraz pracę młynarzy. Liczne młyny zostały w ostatnich dziesięcioleciach zastąpione przez przemysłowe zakłady młynarskie. Wciąż działają jednak niewielkie młyny rzemieślnicze, np. w gospodarstwie ekologicznym Mieczysława Babalskiego w Pokrzydowie koło Brodnicy lub większe zakłady, np. założone w 1992 r. przez Tadeusza Michalczyka rodzinne Młyny Produkcyjno-Handlowe w Szczepankach koło Łasina.

 

Młyny, zwłaszcza wiatrowe i wodne, jeszcze niedawno pięknie zaznaczały się w polskim krajobrazie. Obecnie niszczeją i są rozbierane. Niekiedy jednak restauruje się je z przeznaczeniem na hotele, np. hotel Młyn we Włocławku, restauracje, np. restauracja Diabelski Młyn w Koronowie, siedziby organizacji pozarządowych, jak Stary Młyn w Grucznie, który jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły. Młyny są też adaptowane na siedziby instytucji kultury, np. Młyny Richtera w Toruniu.

 

Na wystawie ukazany zostanie bezpośredni związek młynów i kultury stołu: kiedy mówimy o stole, o jedzeniu, mówimy przede wszystkim o chlebie. Jest on ważny nie tylko na naszym stole, ale i symbolizuje pokarm, pożywienie. Nie byłoby chleba bez mąki. Nie byłoby mąki, gdyby w młynie nie zostały zmielone ziarna zbóż.

 

Zdjęcia pokażą również jak do tradycji młynarskich nawiązują gospodarze obiektów młyńskich zaadaptowanych na inne cele. W nazwach restauracji, hoteli, różnorakich instytucji zachowują słowo młyn. We wnętrzach urządzają ekspozycje nawiązujące do dawnych funkcji budynków, na zewnątrz umieszczają elementy wyposażenia młynów.

 

Wystawa będzie miała znaczącą rangę artystyczną. Złożą się na nią wybrane fotografie, których autorami będą utalentowani uczestnicy zajęć i warsztatów fotograficznych odbywających się w Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, uprawiający fotografię amatorsko.

 

Sześćdziesiąt fotogramów pokazywanych w formie odbitek w Galerii Spotkań WOAK w Toruniu oraz w wersji elektronicznej zostanie uzupełnionych ponad stu zdjęciami pokazywanymi w formie prezentacji multimedialnej. Zdjęcia wykonywane były podczas wyjazdowych sesji fotograficznych od maja do lipca 2021 r. Wernisaż odbędzie się dnia 18 września 2021 r. o godz. 16:00 w Galerii Spotkań WOAK.

 

Otwarcie wystawy zostanie połączone ze spotkaniami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży w sobotę 18 września 2021 r.:

 

Teatralny rozruch

18.09.2021 r., godz. 9.00

 

Poranne figle, psoty i żarty

18.09.2021 r., I grupa: godz. 11.00, II grupa: godz. 12.15

 

UWAGA: spotkania bezpłatne, liczba miejsc ograniczona,  obowiązuje rezerwacja miejsc przez formularz zgłoszeniowy na www.woak.torun.pl

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

16:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
ul. Szpitalna 8
87-100 Toruń

woj. kujawsko-pomorskie

Organizator

Nazwa: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Osoba kontaktowa: Jerzy Rochowiak

Telefon: 609 809 476

E-mail: jerzy.rochowiak@woak.torun.pl

Informacja o organizatorze:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu inicjuje i realizuje przedsięwzięcia kulturotwórcze, wspiera amatorską twórczość artystyczną, zajmuje się edukacją kulturalną i promocją kultury.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.