fbpx

Kronikarki - konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Data rozpoczęcia:

24 maja 2021

poniedziałek

12:00

Data zakończenia:

11 września 2021

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Przedmiotem konkursu są kroniki Kół Gospodyń Wiejskich. Prace konkursowe można przesyłać w terminie 24.05-24.06.2021. Jedną z nagród jest wystawa, którą Centrum przygotuje we współpracy ze zwycięskim KGW. Wystawa zostanie otwarta 11 września 2021 r.

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych w Polsce organizacji społecznych. Kultywują i promują lokalne tradycje i obyczaje, aktywizują wiejską społeczność. Wiele aspektów ich działalności jest znanych tylko lokalnie, ale skrupulatnie odnotowano je w kronikach. To kroniki stanowią świadectwo aktywności kół, pokazują jej wartość i znaczenie, są zapisem lokalnej historii. Czasem są dziełami sztuki – starannie prowadzone, pełne interesujących zdjęć, finezyjnie zdobione.

Organizowany przez Centrum Archiwistyki Społecznej konkurs ma na celu odkrycie cennych źródeł historycznych, jakimi są kroniki, a tym samym przedstawienie bogatej działalności Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach konkursu Centrum zachęca koła do przygotowania prezentacji multimedialnej pokazującej wybraną kronikę. Prezentacja powinna zawierać minimum 10 zdjęć lub skanów kroniki, która pokazuje różnorodną działalność KGW, m.in. ukazuje zaangażowanie w pielęgnowanie kultury i tradycji – świąt, uroczystości, tradycji kulinarnych, muzycznych, rękodzielniczych itp.

Najlepsze prezentacje otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto Centrum Archiwistyki Społecznej, we współpracy ze zwycięskim kołem, przygotuje wystawę dotyczącą jego działalności, w tym historii zapisanej w kronice. Wystawa zostanie otwarta 11 września 2021.
Wszystkie koła, które wezmą udział w konkursie, otrzymają zaproszenia na bezpłatny cykl szkoleń online obejmujący zagadnienia z zakresu zachowywanie źródeł dotyczących dziedzictwa lokalnego i działalności własnej organizacji.

Więcej informacji dotyczących udziału w konkursie znajduje się na stronie: https://cas.org.pl/wydarzenia/kronikarki-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich/.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

24 maja 2021

poniedziałek

12:00

Data zakończenia:

11 września 2021

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, konkurs

Lokalizacja:

Konkurs ma charakter ogólnopolski.
Wystawa zostanie otwarta w lokalizacji uzgodnionej przez organizatora – Centrum Archiwistyki Społecznej z kołem, które wygra konkurs.

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Centrum Archiwstyki Społecznej

Osoba kontaktowa: Joanna Michałowska

Telefon: 22 294 11 04

E-mail: j.michalowska@cas.org.pl

WWW: https://cas.org.pl/

Informacja o organizatorze:

Centrum Archiwistyki Społecznej działa od 2020 roku. Wspiera inicjatywy społeczne na rzecz zabezpieczenia i upowszechniania zbiorów archiwalnych. Pomaga zakładać archiwa społeczne, dostarcza im wiedzę i narzędzia. Popularyzuje dorobek archiwów społecznych, inspiruje do korzystania z niego.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.