fbpx

Jak smakuje wolność?–kuchenne opowieści o suwerenności (nie zawsze) z przeszłości-sesja naukowa

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

10:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

15:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Konferencja ma na celu budowanie wspólnoty, lekcję patriotyzmu i pokazanie złożonych, wielokulturowych dziejów naszego regionu. Weźmie w niej udział 8 badaczy, regionalistów z różnych ośrodków naukowych i muzealnych m.in. z terenu Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Będzie to V edycja ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej organizowanej w Suchedniowie w ramach EDD.
W centrum narracji tegorocznej konferencji usytuowano kuchnię jako serce każdego domu, która łączy rolę kulinarną z rolą społeczną. Kuchnia jako przestrzeń bardziej intymna i bezpieczna niż oficjalny „zimny” salon dla kolejnych pokoleń stanowiła miejsce snucia opowieści zarówno tych błahych jak i bardzo ważnych. Przy kuchennym stole decydowano o losach rodzin lub opowiadano ich dzieje, nie szczędząc przy tej okazji łez rozpaczy czy wzruszenia. Właśnie takie osobiste opowieści o wolności, niepodległości i o rzeczach tylko z pozoru błahych będą treścią tegorocznej konferencji. Ich celem będzie wydobycie i pokazanie spektrum smaków ludzkich przeżyć: od gorzkiego smaku porażki, po słodki smak zwycięstwa. Metafora smaku i kulinariów posłuży do opisu ludzkich doświadczeń na tle wielkiej historii. Kluczowy będzie niematerialny aspekt polskiego dziedzictwa pokazany przez pryzmat opowieści snutych przy kuchennym stole, mogących mieć znaczenie nie tylko dla konkretnej rodziny, ale także dla całej lokalnej społeczności, a nawet całego narodu.
W programie zaplanowano także promocję 6. tomu cyklu popularno-naukowego „ZESZYTY SUCHEDNIOWSKIE. HISTORIA” oraz wystawę pt. „Kronika Suchedniowa – historia fotografią i dokumentem pisana” prezentującą pamiątki z rodzinnych archiwów mieszkańców.
Udział dla wszystkich słuchaczy będzie bezpłatny i otwarty, dodatkowo zaplanowano transmisję on line z wydarzenia.
Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w 7. numerze wydawnictwa popularno-naukowego „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”, planowanym na jesień 2022.

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

10:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

15:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

seminarium / sesja naukowa

Lokalizacja:

Suchedniowski Ośrodek Kultury KUŹNICA, ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

Osoba kontaktowa: Karolina Gałczyńska-Szymczyk

Telefon: 601245146

E-mail: mediateka@suchedniow.pl

WWW: https://www.stowarzyszeniepodprad.pl/

Informacja o organizatorze:

Od 2016 r. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD inicjuje, wspiera i organizuje różnorodne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, w obszarach takich jak: ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, społeczeństwo obywatelskie, kultura, sztuka, tożsamość lokalna, turystyka.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.