Inauguracja projektu: Zatopione wsie

Data rozpoczęcia:

16 września 2019

poniedziałek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W ramach projektu przeprowadzimy cykl zajęć podnoszących kompetencje społeczne i edukacyjne. Będziemy porządkować zachowane jeszcze materialne świadectwa obecności różnych społeczności nadwiślańskich: olęderskich, żydowskich, niemieckich i rosyjskich.

W 1963 r. rozpoczęła się budowa zapory wodnej na Wiśle niedaleko Włocławka. W tym czasie systematycznie przesiedlano kolejne wsie między Włocławkiem a Płockiem, które miały znaleźć się pod wodą. Tereny wokół powstałego zalewu, to obszar zasiedlany niegdyś przez osadników olęderskich. Ich kluczową działalnością było oswajanie żywiołu wody, budowanie grobli i zbiorników retencyjnych. Projekt ma być działaniem aktywizującym i edukacyjnym, w którym udział wezmą młodzi ludzie z małych miejscowości nadwiślańskich, położonych wokół Zalewu Włocławskiego – sąsiadujących z tytułowymi „zatopionymi wsiami”. Wraz z mieszkańcami będziemy dokumentować i inwentaryzować obiekty zabytkowe, opisując i ilustrując również miejsca pamiętające społeczności żydowskie, niemieckie. Projekt obejmie: Mursk, Ładne, Smólnik, Modzerowo, Wistka Królewska, Dobiegniewo, Karolewo, Wola Brwileńska, Włocławek, Bobrowniki, Osiek, Gnojno, Teodorowo, Boguchwała i Brzeźno. Ze specjalistami konserwacji zabytków, młodzież i mieszkańcy dokonają inwentaryzacji, opracują dokumentację, uporządkują zabytkowe obiekty i dokonają oznaczeń, według przygotowanych przez siebie informacji. W podsumowaniu przeprowadzone zostaną multimedialne wystawy i prezentacje wszystkich działań.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

16 września 2019

poniedziałek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Miejscowości w pasie nad Zalewem Włocławskim i okolicy: powiat lipnowski, włocławski i płocki.

woj. kujawsko-pomorskie

Organizator

Nazwa: Fundacja Ari Ari

Osoba kontaktowa: Longin Graczyk

Telefon: 668289915

E-mail: ariari@ariari.org

WWW: http://www.ariari.org/pl/

Informacja o organizatorze:

Fundacja Ari Ari jest organizacją pozarządową, realizującą projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze i popularyzatorskie w Polsce i za granicą.