fbpx

Fabryka Cukrów - zwiedzanie

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

10:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

11:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Historyczny zespół budowlany dawnej Fabryki Cukrów F. Anczewskiego to ciekawy obiekt pod względem wartości historycznych, artystycznych i naukowych. Obiekt położony jest ul. 11 Listopada 10A w Warszawie.

18 września

Spotkanie umożliwi bliższe poznanie tego zabytku. Fabryka produkowała m.in. biszkopty, cukry i czekoladę. Zabudowa zespołu zachowała w znacznym stopniu pierwotną formę architektoniczną.
Budynek stanowi świadectwo zamkniętej już epoki w rozwoju architektury i urbanistyki tej części miasta oraz cenny dokument historii ulicy oraz jej rozwoju budowlanego, a także istotne źródło wiedzy na temat historii architektury przemysłowej łączącej w sobie funkcjonalność z cechami stylistycznymi tradycyjnej architektury ceglanej.

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

10:00

Data zakończenia:

18 września 2021

sobota

11:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

ul. 11 Listopada 10A w Warszawie

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Osoba kontaktowa: Sylwia Chwalana

Telefon: 22 44 30 438

E-mail: schwalana@mwkz.pl

WWW: https://mwkz.pl/

Informacja o organizatorze:

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków jest organem administracji zespolonej. Kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, który obejmuje swoim zasięgiem województwo mazowieckie.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.