fbpx

Czym smakuje dom?

Data rozpoczęcia:

11 września 2021

sobota

17:00

Data zakończenia:

12 września 2021

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Dom – stary czy nowy – ma w przestrzeni, przez materialne oddzielenie od niej, swoją inną właściwość wewnętrzną, którą możemy nazwać duszą”(Zbigniew Kadłubek). Ta dusza szczególnie upodobała sobie kuchnię, tu bije serce domu. To miarowe, rytmiczne bicie serca chcemy słyszeć przez całe życie, stąd nasza tęsknota za smakami i zapachami dzieciństwa.

CZYM SMAKUJE DOM spotkanie wokół książki „Dusza starego domu” z udziałem autorki, Zofii Przeliorz, podczas którego wspominać będziemy smaki i zapachy rodzinnych domów jego uczestników.

Data rozpoczęcia:

11 września 2021

sobota

17:00

Data zakończenia:

12 września 2021

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum Miejskie w Żorach
ul. Muzealna 1/2
44-240 Żory

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Miejskie w Żorach

Osoba kontaktowa: Marietta Kalinowska-Bujak

Telefon: 515 487 059

E-mail: mariettabujak@muzeum.zory.pl

WWW: https://muzeum.zory.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum w Żorach to muzeum etnograficzne, które poprzez swoje wystawy proponuje przyjrzenie się światu w dwóch perspektywach: lokalnej, śląskiej i szerszej- obejmującą kultury pozaeuropejskie. Obie perspektywy łączy pojęcie tożsamości, dzięki któremu wzajemnie się one przenikają i wzbogacają.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.