fbpx

RELACJE EDD

Piknik historyczny w Rzuchowie

Dnia 14.09.2019 odył się piknik historyczny w zespole pałacowo-parkowym w Rzuchowie. Podczas pikniku odbyło się widowisko
plenerowe, „Za dużo na wojnę, za mało na pokój” w wykonaniu Teatru SAFO opowiadające o trzech Powstaniach Śląskich widzianych
przez pryzmat losów dwóch, śląskich rodzin – Pytlików i Urbanków, których te tragiczne wydarzenia ustawiły po przeciwnych
stronach barykady. Wielka historia i jej wpływ na losy zwykłych ludzi. Spektakl z udziałem grup rekonstrukcyjnych i pirotechniki.
Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem powstańców znajdującym się w parku. Obecni byli przedstawiciele samorządu,
parlamentarzystka, wojskowi oraz społeczność lokalna.
Po spektaklu możliwe było zwiedzanie pałacu w tym wystawy „Odzyskanie niepodległości przez Polskę” wypożyczona z Muzeum
Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny.
Uczestnicy mogli wysłuchać dwóch prelekcji: rotmistrz Krzysztof Banaś mówił o historii munduru ułańskiego, który miał na sobie, a
następnie płk. Tadeusz Dłużyński dał lekcję patriotyzmu opowiadając o drodze Polski do niepodległości.
Jako element uzupełniający piknik, możliwe były przejażdżki bryczkami, które były dodatkową atrakcją pikniku.

EDD w Muzeum Śląskim w Katowicach

Hasło EDD 2019 „Polski splot” było okazją do pokazania, że  historia to nie tylko bitwy i polityka, ale też życie codzienne, szczególnie trudne w czasach splotu przełomowych wydarzeń. O codzienności lat 1919-1921 widzianej oczami kobiet można było posłuchać w trakcie oprowadzania po wystawie „Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku”. Podczas warsztatów dla rodzin „Tańcowała igła z nitką” dzieci zobaczyły, ile pracy w tych trudnych czasach wymagała troska o ubrania. Była też okazja samodzielnego spróbowania pracy z igłą i nićmi. W trakcie niedzielnego oprowadzania po galeriach Muzeum Śląskiego można było podziwiać kunszt, z jakim na płótnie przedstawiano jedwabie i aksamity, a także poznać funkcję tkanin w pracach artystów współczesnych. O tym jak upływ czasu  wpływa na przedmioty wykonane z włókien, jak je prawidło przechowywać i chronić, opowiadali pracownicy zespołu konserwatorskiego Muzeum Śląskiego.

Nocne zwiedzanie teatru w Bielsko-Białej

14 września, od godziny 21:30 do 23.30 dwie 25 osobowe grupy uczestniczyły w nocnym oprowadzaniu po gmachu głównym Teatru Polskiego. Uczestnicy usłyszeli najważniejsze informacje dotyczące 130 letniej historii budynku i sceny, anegdoty z życia zakulisowego, następnie mogli usłyszeć najważniejsze fakty zw. z funkcjonowaniem teatru od kulis, zajrzeć do kabin realizatorów, inspicjentki garderób, rekwizytorni; obejrzeli krótki pokaz możliwości parku oświetleniowego teatru. Następnie w pracowni charakteryzatorskiej po wykładzie o pracy charakteryzatora- perukarza teatralnego; chętni zostali ucharakteryzowani. Ostatnim etapem było przymierzanie teatralnych kostiumów i sesja fotograficzna w przestrzeniach teatru.

Krosno Odrzańskie - Marsz po historię

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie 14 września zorganizowała spacer pt. „Marsz po historię” , który przybliżył historię prawobrzeżnej części miasta po 1945 r. Uczestnicy zobaczyli jak zmieniły się poniemieckie budynki, obiekty, miejsca oraz jak rozbudowała się tzw. górna część miasta. Po spacerze uczestnicy zwiedzili nową siedzibę biblioteki oraz obejrzeli prezentację multimedialną ze zdjęciami miejsc, budynków oglądanych podczas marszu.

 

Żary – wystawa „Historia Żarskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego”

14 września w ramach  Europejskich Dni Dziedzictwa, w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego miało miejsce  otwarcie wystawy czasowej „Historia Żarskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego” oraz spotkanie z byłymi pracownikami Żarskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego.

Spotkanie połączone z prelekcją wzbogaciła wystawa fotograficzna dokumentująca odbudowę Żarskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego po II wojnie światowej. W spotkaniu wzięli udział m.in. byli pracownicy, którzy przyjechali do Żar z różnych zakątków kraju, by odbudować ŻZPO.

Biecz i Brody – gawędy i opowieści, spotkania z mieszkańcami

7 września mieszkańcy Biecza i harcerze spotkali się w Bieczu, w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach. Były gawędy i opowieści o historii miejscowości i okolic. Biecz (dawniej Beitzsch) to jedna z najstarszych wsi na Dolnych Łużycach, której nazwa pojawia się po raz pierwszy w źródłach pisanych już w 1018 r. Jej historia jest nierozerwalnie związana z rodem Wiedebachów, którzy od 1316 do 1945 r., nieprzerwanie zamieszkiwali w Bieczu. Pałac został wzniesiony w XVI w. pierwotnie jako dwór obronny otoczony fosą, a następnie stopniowo rozbudowywany. Obiekt zachował historyczny podział wnętrz z reprezentacyjną salą balową i klatką schodową, oraz niezwykle cenną więźbą dachową z XVI w. Zachowane do dzisiaj założenie pałacowo-parkowe nosi cechy typowe dla architektury barokowej. Jego kompozycja opiera się na dwóch osiach widokowych przecinających się pod kątem prostym. Niezwykle charakterystycznym obiektem wchodzącym w skład zabudowań pałacowych jest wieża bramna wzniesiona w 1683 r., przekryta jedynym w swoim rodzaju na terenie Polski drewnianym hełmem, który pierwotnie zdobiły dwa tympanony. Tuż przy wieży zachowała się jedna z pałacowych oficyn wzniesiona w XVIII w. Niezniszczony w czasie II wojny światowej pałac użytkowany był jako Wiejski Dom Kultury, magazyn Biblioteki Wojewódzkiej, a od 1983 r. stanowi własność prywatną.

Wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział we wspólnej kolacji by kontynuować rozmowy o historii Biecza.

14 września mieszkańcy Brodów spotkali się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach by poznać historię miejscowości i jej zabytków. Gmina Brody położona jest w województwie lubuskim, w północnej części powiatu żarskiego. Posiada walory naturalne, kompleksy leśne, jeziora i stawy rybne, żyzne gleby, a także warunki sprzyjające turystyce i agroturystyce. Na jej terenie znajduje się kompleks pałacowo-parkowy Promnitza-Bruhla z XVII w., brama miejska z 1753 r., kościół barkowy w Bieczu z 1721 r. i wiele innych ciekawych miejsc, które warto zobaczyć.

Zielona Góra – wystawa „Trudne początki niepodległości”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przygotowała wystawę „Trudne początki niepodległości”. Wystawą tą kontynuowaliśmy ubiegłoroczną tematykę związaną z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ze względu na specyfikę instytucji  skupiliśmy się na ukazaniu trudu pierwszych lat budowania państwowości poprzez zgromadzone wydawnictwa ukazujące ten problem.

Wystawę można było zobaczyć w terminie 2-30 września 2019 r.

Na wystawie można było obejrzeć czasopisma z okresu międzywojennego, gdzie odzwierciedlenie znalazły najważniejsze wydarzenia tamtego czasu: pierwsze wybory, prace nad konstytucją, aktywność Marszałka J. Piłsudskiego i innych polityków, spory partyjne na temat kształtu odzyskanej Ojczyzny. Oprócz czasopism na wystawie znalazły się przedwojenne wydawnictwa kartograficzne i fotografie przedstawiające zagadnienia związane z tematem. Z kolei powojenna literatura historyczna pokazana na ekspozycji  przedstawiała zagadnienia walki o granice, rozwój terytorialny  państwa polskiego, mozaikę polityczną i narodowościową, prawodawstwo i kulturę odrodzonej Polski.

Piknik historyczny w Otwocku Wielkim

W dniach 7-8 września w Otwocku Wielkim odbył się piknik historyczny.   Ciekawą atrakcją wydarzenia były stoiska rzemieślników, zajmujących się tradycyjnymi metodami wyplatania. Goście pikniku mogli spróbować swoich sił w wyplataniu koszyków z wikliny, robieniu lnianej biżuterii, dziewiarstwie i pleceniu wianków. Prowadzone przez rzemieślników warsztaty cieszyły się powodzeniem wśród gości pikniku w każdym wieku. Z prowadzonych z odwiedzającymi piknik osobami rozmów wynika, że bardzo podobała im się możliwość aktywnego uczestniczenia, zaangażowania się w tej nowej formule.

Dodatkową atrakcją, która również spotkała się z dużym zainteresowaniem szczególnie młodszych uczestników pikniku była gra przygotowana przez Annę Knapek, muzealną edukatorkę, zachęcająca do poznania stoisk rzemieślników i rozmowy z nimi. W czasie imprezy wydaliśmy blisko dziewięćdziesiąt kart gry. Po rozwiązaniu wszystkich zadań uczestnicy otrzymywali drobny upominek.  Zabawa trwała do zmierzchu. Radość i zaangażowanie uczestników najlepiej pokazują zdjęcia.

Dla tego typu wydarzeń plenerowych jednym z głównych czynników warunkujących ich powodzenie jest aura, ta dopisała w sobotę, było słonecznie i ciepło. Piknik w czasie dnia, a co za tym idzie przygotowane warsztaty i inne atrakcje odwiedziły 672 osoby w sobotę.

Ten typ edukacji, oparty o zabawę, mądrze zaprojektowaną, niosąca wiedzę i rozwijającą praktyczne umiejętności, sprawdza się doskonale. Bawią się dobrze dzieci i dorośli. Dzięki tegorocznej inicjatywie dzieci poznały te czynności i materiały, z którymi obecnie nie mają do czynienia, które można uznać za rzemiosła dawne, a więc związane z tematem naszej głównej imprezy – Pikniku historycznego.

fot. Jacek Piotrowski

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W LUBANIU

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 13-14 września osoby zainteresowane mogły nieodpłatnie zwiedzić wystawy o historii Lubania, sztuce oraz archeologii w  Łużyckim Centrum Rozwoju i Muzeum Regionalnym w Lu­baniu.  Ponadto odbył się spacer w trakcie którego  p. Joanna Rycerz z Łużyckiego Centrum Rozwoju oprowadziła zwiedzających po naj­ciekawszych, pod względem historycznym, miejscach miasta opowiadając o dziejach Lubania, zna­nych mieszkańcach i pięknie regionu. Na trasie spaceru znalazła się Wieża Bracka wraz ze swoimi zbiorami minerałów, mury obronne, Dom pod Okrętem i oczywiście Ratusz, który został wzniesiony w I poł. XVI wieku.

Organizatorem wydarzenia była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu,  które zostało dofinansowane z Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodle­głej”

Wpleć swój ślad. Skarby Wzgórza Cysterskiego

27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, po raz pierwszy w Spichlerzu i Kościele w Bierzwniku, już za nami. Bogato, inspirująco i kreatywnie. Ok. 100 osób wzięło udział w wydarzeniu 14/15 września.

W kolejnym tygodniu w ramach lokalnych obchodów EDD w zajęciach pt. „Zabytek co to?” wzięło udział ok.140 dzieci tj. klasy 1-4 i 3 grupy przedszkolaków. Dużo wspaniałej zabawy i nowa wiedza o lokalnym, dziedzictwie. Wystawa fotograficzna, filmy, happening z wplataniem własnych wątków, wykład o lnie, konopi i wełnie.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Pielgrzymce

Pod hasłem Polski Splot Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Z. Bernackiego w Pielgrzymce przystąpiło do 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Nasza instytucja po raz szósty wzięła udział w EDD, a temat spotkania „Świetność dawnych legend” pozwolił odświeżyć zapomniane opowieści dotyczące historii naszej gminy.

W niedzielne popołudnie dnia 15 września 2019 r. w Zabytkowym Parku w Pielgrzymce zorganizowano wspaniałą uroczystość, która miała na celu: ekspozycję zdjęć autorstwa Łukasza Rycąbla i promocję naszej góry- Ostrzycy Proboszczowickiej, przywrócenie świetności legend poprzez poznanie dramatów ludzi, którzy zamieszkiwali nasze tereny od XVI – XVIII w. oraz poruszenie tematu tolerancji.

Nasze centrum jest otwarte na poznawanie nowości i tolerancję tego, co inne. Poprzez dużą dozę akceptacji szanujemy wszystkich ludzi, ich zdanie i  zapatrywania.

Licznie przybyłych mieszkańców Gminy Pielgrzymka zaproszono na bogaty program artystyczny. Po wprowadzeniu w zamysł spotkania widzowie mogli być świadkami wybuchu „mini wulkanu” oraz inscenizacji „Legendy o Szwenkfeldystach” w wykonaniu grupy artystyczno- teatralnej „Zgrana Paczka”. Wyjątkową atrakcją uroczystości był koncert Zespołu „Pokolenia’’, który w rewelacyjny, bardzo profesjonalny sposób zaprezentował utwory współczesnej muzyki chrześcijańskiej. Prowadził go pastor Andrzej Sieja.

Słuchacze podczas tej uczty zmysłów mogli doświadczyć wielu bardzo pozytywnych doznań i emocji. Muzyka i teksty pieśni wprowadziły nas w stan zadowolenia i radości.

Uroczystość podsumowano wręczeniem upominków i wspólnym poczęstunkiem.