Wyszukaj na stronie
Polski

Zasady organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa:

 

  • EDD odbywają się podczas wrześniowych weekendów.
  • EDD umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne.
  • Dostęp do tych miejsc powinien być bezpłatny. 
  • Organizatorzy powinni przygotować program dla szerokiej publiczności, w tym dla dzieci i młodzieży.
  • W programie EDD powinny znaleźć się wystawy, wykłady, koncerty, imprezy plenerowe itp.
  • Wszystkie kraje uczestniczące w obchodach używają oficjalnej nazwy: Europejskie Dni Dziedzictwa.
  • Logo EDD powinno pojawić się na wszystkich materiałach promocyjnych.
  • Miejsca udostępnione w ramach EDD powinny być oznakowane oficjalną flagą EDD.
  • Organizatorzy powinni stosować jednolitą wizualizację graficzną EDD. 
Facebook
YouTube