Wyszukaj na stronie
Polski

Regulamin Europejskich Dni Dziedzictwa

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy związane z organizacją wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) pomiędzy koordynatorem ogólnopolskim a organizatorem, zwanym dalej Organizatorem
 2. Koordynatorem ogólnopolskim EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) zwanym dalej Koordynatorem

 

§ 2 Cel EDD

Celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. EDD umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne.

 

 § 3 Temat EDD

Każda edycja EDD posiada swój temat przewodni zgodnie z którym przygotowywany jest program wydarzeń EDD. Co roku hasło jest zatwierdzane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Temat 26. edycji brzmi „Niepodległa dla wszystkich”.

 

§ 4 Rodzaje wydarzeń EDD

 1. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa mogą być organizowane następujące wydarzenia:
 • wykład / prelekcja
 • seminarium / sesja naukowa
 • publikacja
 • gawęda / opowieść
 • uroczystość religijna
 • spektakl
 • projekcja / prezentacja
 • wystawa
 • spotkanie (z twórcą, podróżnikiem, regionalistą)
 • rzemiosło / kulinaria
 • festyn / biesiada
 • turniej
 • rekonstrukcja historyczna
 • warsztaty
 • inscenizacja / pokaz
 • zwiedzanie
 • konkurs
 • wycieczka / spacer
 • koncert
 • gra miejska / terenowa / questing
 • zabawa dla dzieci
 • lekcje muzealne, biblioteczne
 • zajęcia edukacyjne
 • zajęcia plenerowe

§ 5 Terminy EDD

 

 1. Każdego roku Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane w II i III weekend września na terenie całej Polski. W 2018 roku jest to 8-9 i 15-16 września.

 

§ 6 Zasady organizacji

 1. Organizator  w ramach współpracy, o której mowa w § 1, zobowiązuje się do:
 •  organizacji w wydarzenia podczas dwóch wrześniowych weekendów;
 • zapewnienia uczestnikom bezpłatnego wstępu na organizowane wydarzenie;
 • przygotowania programu wydarzeń adekwatnego do tematu przewodniego edycji, promującego dziedzictwo kulturowe, skierowanego do różnych grup wiekowych;
 • organizacji wydarzeń wpisujących się w katalog zawarty w § 5;
 • stosowania nowej identyfikacji graficznej
 • nieodpłatnego przekazania 1 zdjęcia dotyczącego wydarzenia wraz z informacją o autorze zdjęcia w celach niekomercyjnych związanych z promocją i organizacją EDD
 • przekazania do koordynatora regionalnego danych statycznych na temat liczby uczestników biorących udział w zorganizowanym wydarzeniu.
       2. Koordynator w ramach współpracy, o której mowa w § 1, zobowiązuje się do:
 • zapewnienia udziału w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju;
 • zapewnienia promocji wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich (radio, telewizja, prasa, Internet);
 • zapewnienia materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, informatory);
 • zapewnienie gadżetów (np. torby, długopisy).
Facebook
YouTube