Wyszukaj na stronie
Polski

Regulamin Europejskich Dni Dziedzictwa

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy związane z organizacją wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) pomiędzy koordynatorem ogólnopolskim a organizatorem, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Koordynatorem ogólnopolskim EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) zwanym dalej Koordynatorem.

 

§ 2 Cel EDD

Celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. EDD umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne.

 

 § 3 Temat EDD

Każda edycja EDD posiada swój temat przewodni zgodnie z którym przygotowywany jest program wydarzeń EDD. Co roku hasło jest zatwierdzane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Temat 26. edycji brzmi „Niepodległa dla wszystkich”.

 

§ 4 Rodzaje wydarzeń EDD

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa mogą być organizowane następujące wydarzenia:

 • wykład / prelekcja;
 • seminarium / sesja naukowa;
 • publikacja;
 • gawęda / opowieść;
 • uroczystość religijna;
 • spektakl;
 • projekcja / prezentacja;
 • wystawa;
 • spotkanie (z twórcą, podróżnikiem, regionalistą);
 • rzemiosło / kulinaria;
 • festyn / biesiada;
 • turniej;
 • rekonstrukcja historyczna;
 • warsztaty;
 • inscenizacja / pokaz;
 • zwiedzanie;
 • konkurs;
 • wycieczka / spacer;
 • koncert;
 • gra miejska / terenowa / questing;
 • zabawa dla dzieci;
 • lekcje muzealne, biblioteczne;
 • zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia plenerowe.

§ 5 Terminy EDD

 Każdego roku Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane w II i III weekend września na terenie całej Polski. W 2018 roku jest to 8-9 i 15-16 września.

 

§ 6 Zasady organizacji

 1. Organizator w ramach współpracy, o której mowa w § 1, zobowiązuje się do:
 • organizacji w wydarzenia podczas dwóch wrześniowych weekendów;
 • zapewnienia uczestnikom bezpłatnego wstępu na organizowane wydarzenie;
 • przygotowania programu wydarzeń promującego dziedzictwo kulturowe, skierowanego do różnych grup wiekowych oraz jeśli istnieje taka możliwość zgodnego z tematem przewodnim;
 • organizacji wydarzeń wpisujących się w katalog zawarty w § 4;
 • stosowania nowej identyfikacji graficznej, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;
 • nieodpłatnego przekazania 1 zdjęcia dotyczącego wydarzenia wraz z informacją o autorze zdjęcia w celach niekomercyjnych związanych z promocją i organizacją EDD;
 • przekazania do koordynatora regionalnego danych statycznych na temat liczby uczestników biorących udział w zorganizowanym wydarzeniu.
       2. Koordynator w ramach współpracy, o której mowa w § 1, zobowiązuje się do:
 • zapewnienia udziału w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju;
 • zapewnienia promocji wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich (radio, telewizja, prasa, Internet, kanały social NID i EDD – FB, YouTube, strona www);
 • zapewnienia materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, informatory);
 • zapewnienie gadżetów (np. torby, pinsy).
Facebook
YouTube