Wyszukaj na stronie
Polski

Weekend z archeologią

Data dodania: 30 września 2015

„Weekend z archeologią” 12-13 września 2015

Organizator: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w dniach 12-13 września 2015 roku zorganizowało w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa imprezę plenerową „Weekend z archeologią”. Wydarzenie miało miejsce na placu przy ul. Rycerskiej w Gdańsku. W ciągu dwóch dni wzięło w nim udział prawie 4000 osób.

Celem spotkania było przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców zagadnień związanych z archeologią i ochroną zabytków. Stworzono publiczności możliwość bezpośredniego udziału w pokazowych wykopaliskach, wystawiono sprzęt pomiarowy tj. tachimetry i niwelatory, zaproszono do sporządzania dokumentacji materiału zabytkowego, rysunków i pomiarów na stanowisku.

Zorganizowano warsztaty konserwatorskie i antropologiczne, w których pracownicy Muzeum pokazali metody konserwacji i rekonstrukcji wybranych zabytków archeologicznych, a antropolog przybliżył zagadnienia badań szkieletów i ich znaczenie w rekonstrukcji życia badanej osoby.

Do współpracy zaproszone zostały firmy specjalizujące się w pomiarach fotogrametrycznych na wykopaliskach (AES) oraz pomiarach trójwymiarowych przy użyciu najnowszych skanerów do inwentaryzacji obiektów archeologicznych o skomplikowanym kształcie (Architekci  Gzowski & Gzowski). Zeskanowano fragment wału gdańskiego grodziska wczesnośredniowiecznego odsłoniętego podczas wykopalisk, prezentując wynik oraz możliwości wykorzystania danych w ramach dokumentacji archeologicznej. Odbyły się wykłady poświęcone tej technologii a także fotografii lotniczej przydatnej w badaniach powierzchniowych i do rozpoznania archeologicznego z powietrza. Zaprezentowano quadro koptery, czyli drony cztero-śmigłowe z kamerami, które wykonywały loty nad miejscem wydarzenia i wykopem archeologicznym. Obraz z kamer na żywo przekazywano na ziemię na duży ekran (Archeomap).

Zagadnienia nowoczesnej metodyki wykopaliskowej oraz pracę konserwatorów i specjalistów z Muzeum wzbogacały pokazy rzemiosł dawnych, przygotowane przez rekonstruktorów historycznych m.in. Gdańskiej Roty Mieszczańskiej, płatnerza Michała, skryby - „Skryptorium”, szewców z Dratwa&Szydło, Ines z warsztatu włókienniczego, naszego garncarza Huberta z Grodziska w Sopocie i innych. Założeniem imprezy było połączenie dwóch światów – świata badaczy pozyskujących i opracowujących zabytki archeologiczne oraz rekonstruktorów i rzemieślników, którzy dokładnie odtwarzają życie codzienne i kulturę materialną wieków przeszłych poprzez wierne repliki zabytków. Przy tej okazji odbiorca poznawał źródło informacji historycznej oraz metody jej pozyskiwania poprzez wykopaliska, a dzięki rekonstruktorom i organizowanym przez nich pokazom w łatwy sposób zapoznawał się z całym bogactwem materialnych świadectw przeszłości. Zorganizowano pokaz odlewania cynowych plakietek pielgrzymich, wybijanie replik średniowiecznych monet – brakteatów, wyrób i produkcję naczyń glinianych, pokaz replik narzędzi używanych w rybołówstwie oraz łódź jednopienną. Odbyła się prezentacja średniowiecznego uzbrojenia z omówieniem funkcji, genezy i produkcji poszczególnych elementów w różnych okresach średniowiecza oraz pokaz średniowiecznej broni palnej różnego kalibru takiej jak piszczel, hakownica i bombarda. Warsztaty włókienniczy i szewski prezentowały swe wyroby i techniki wytwarzania.   

Zaprosiliśmy także przedstawicieli Pomorskiego Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora w Gdańsku, którzy mieli okazję udzielać informacji na temat ochrony dziedzictwa archeologicznego i opieki nad zabytkami, a jednocześnie wsparli akcję rozdawania książek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Zainteresowani studiami archeologicznymi na Uniwersytecie Gdańskim przy stoisku Koła Naukowego Studentów Archeologii UG mogli uzyskać komplet informacji na temat oferty edukacyjnej i zajęć oraz praktyk wykopaliskowych obowiązujących na tym kierunku studiów.

Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje, konkursy i zabawy, m.in. piaskownicę pełną skarbów, grę planszową o zabytkach, łowienie rybek czy kurs rysunku naskalnego rodem z epoki kamienia łupanego.  Wszystkie te atrakcje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Cała impreza została profesjonalnie nagłośniona (Pan Szymon Klein) i poprowadzona przez Pana Kamila Szproncela z Gdańskiej Roty Mieszczańskiej. Oprawa muzyczna z epoki średniowiecza sprzyjała dobrej atmosferze mimo nieco pochmurnej wrześniowej aury. Patronat sprawowali: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, portal trójmiasto.pl oraz Radio Gdańsk.

Wierzymy, że wydarzenie „Weekend z Archeologią” spełniając swą rolę edukacyjną i kształtując świadomość istnienia nieodnawialnego zasobu jakim są zabytki archeologiczne, pozwoli uwrażliwić odbiorców na potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego. Chcemy również, by wydarzenie spełniało funkcję informacyjną o działalności różnych instytucji kultury, a przede wszystkim naszego Muzeum, w zakresie ochrony zabytków archeologicznych, by stało się jednym z cyklicznych wydarzeń kulturalnych Pomorza. Jest to także doskonała okazja do poznania dorobku kulturowego regionu.

 

Koordynator wydarzenia: Krzysztof Dyrda

k.dyrda@archeologia.pl

 

 

Facebook
YouTube