Wyszukaj na stronie
Polski

Europejskie Dni Dziedzictwa w Parku Kulturowym w Rzucewie

Data dodania: 25 września 2015

 Informacja  o Europejskich Dniach Dziedzictwa w Parku Kulturowym  w Rzucewie

    Tytuł tegorocznych  Europejskich Dni Dziedzictwa to „ Utracone dziedzictwo”. Przygotowana z tej okazji wystawa  pt. „Rzucewo w dawnej fotografii” , doskonale wpisała się w obchody tego europejskiego święta. Wystawa powstała dzięki mieszkańcom Rzucewa i Osłonina, którzy przekazali zdjęcia ze swoich rodzinnych albumów. Na zdjęciach wielu mieszkańców Rzucewa rozpoznało siebie lub swoich bliskich sprzed lat. Pokazano  min. archeologów którzy przeprowadzili pierwsze prace wykopaliskowe na terenie wsi  i zdjęcia lotnicze  z 1929 roku. Uzupełnieniem wystawy był pokaz podstawowych narzędzi używanych w czasie prac wykopaliskowych. Zaprezentowano też  rzeźby łowców fok wykonane przez Pana Władysława Niemczyka – mieszkańca Rzucewa.

Mottem wystawy były słowa profesora Konrada Jażdżewskiego – archeologa i uczestnika ekspedycji archeologicznej w latach 1927 – 29 , który w „ Pamiętnikach” wydanych w 1983 roku tak wspominał Rzucewo:

„…Wtedy  było to częściowo trawiaste zbocze, pobrużdżone ścieżkami wydeptanymi przez bydło, częściowo zaś poręba leśna z dołami po wykarczowanych pniach. Nb., kiedy znalazłem się tam znów po dwóch dziesiątkach lat, bo w r. 1947, już jako młody łódzki profesor wraz ze swymi studentami, zobaczyłem że  w miejscu, w którym znajdowały się ongiś nasze wykopy, rośnie las wcale gęsty i dość wysoki. Jakżeż to uświadamia nam przepływ czasu, podobnie jak to czyni znikniecie z powierzchni ziemi tylu bliskich i dalszych osób z naszego otoczenia, a także zatrata zupełna domów, sprzętów i układów…”

    Jak co roku Pan Andrzej Wędzik z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przeprowadził  Trzeci Pomorski Turniej w rzucaniu oszczepem przy pomocy miotacza.  Zawody zgromadziły wielu uczestników dzieci i dorosłych. Każdy biorący  udział w turnieju otrzymał pamiątkowy dyplom a zwycięzcy zostali obdarowani pucharami.

W czasie imprezy w chacie szamana czekał na gości  Pan Jacek Wojtukiewicz z Mrzezina, który udzielał rad i opowiadał o mocy leczniczej pomorskich roślin.

Interesująco o swojej pracy opowiadali też twórcy ludowi.

Oprawę muzyczną zapewniał zespół „Czarne kapelusze „ i chór „Bursztynki”. Jak zawsze towarzyszyły nam Panie z Koła Gospodyń z Rzucewa.

Mimo niesprzyjającej aury  w imprezie uczestniczyło 800 osób. Wiele osób  zwiedziło też stałe wystawy w Chacie Kaszubskiej :”Rzucewo w epoce kamienia”  ,”Pradzieje Gminy Puck” i  „ Rybacy znad Zatoki Puckiej” . Dużym zainteresowaniem  cieszył się spacer ścieżką archeologiczną.

Organizatorami byli: Urząd Gminy w Pucku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i Ośrodek Kultury Sportu  Turystyki w Gminie Puck.

Organizowane  od kilku lat Europejskie Dni Dziedzictwa w Rzucewie  na stałe weszły w kalendarz corocznych imprez na terenie gminy  i stały się przykładem  integracji  miejscowej społeczności  Rzucewa.

Facebook
YouTube