Wyszukaj na stronie
Polski

Historyczne źródła prawa polskiego

Włączając się w XXI edycję Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 w Polsce, której tematem przewodnim jest hasło:„Nie od razu Polskę zbudowano”, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. zorganizuje wystawę nawiązującą do budowania polskiej państwowości – a w szczególności dokonań w zakresie stanowienia prawa.

Na ekspozycję zatytułowaną „Historyczne źródła prawa polskiego” ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim składać będzie się ok. 30 woluminów, począwszy od Zbioru Statutów Królestwa Polskiego z przełomu XVI i XVII wieku, poprzez XVIII-wieczne „Volumina legum” – kilkutomowe wydawnictwo prawa polskiego obejmujące konstytucje (uchwały) sejmowe od XIV w. do końca istnienia I Rzeczypospolitej, XIX-wieczne Kodeksy II Rzeczypospolitej, a skończywszy na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.

Wystawa zaprezentowana zostanie w dniach od 7 do 14 września br. w Galerii „Pod Kopułą”. W założeniu będzie miejscem skupiającym głównie młodych ludzi, zainteresowanych poznawaniem historii Polski poprzez rzadki, bezpośredni kontakt z zabytkowym źródłem słowa pisanego.

Facebook
YouTube