Wyszukaj na stronie
Polski

Czas Patriotów

8 września 2018 Czas Patriotów

 

Gra miejska, rekonstrukcja historyczna, wystawa, zwiedzanie

 

16.00-18.00:

-Gra miejska ,,Czas Patriotów"

-Pokazy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „San”

-Zwiedzanie wystawy czasowej „Powrót Niepodległej" z kuratorem

 

Podczas tegorocznych obchodów EDD w Muzeum Podkarpackim w Krośnie proponujemy, szczególnie młodym ludziom, podróż w czasie! Gra miejska Czas Patriotów przeniesie nas
w czasy drugiego dziesięciolecia XX wieku, kiedy miasto włączyło się w walkę o niepodległą Rzeczpospolitą. Gra wymagać będzie od uczestników (grup i osób indywidualnych) pojawienia się we wskazanych w broszurze gry miejscach, historycznie związanych z okresem walk o niepodległość, rozwiązywania wyznaczonych zadań i szukania wskazówek dla kolejnej lokalizacji. Po przejściu wyznaczonej trasy i zdobyciu potrzebnych punktów uczestnicy zwiedzą muzeum. Stała wystawa historyczna zawiera ekspozycję dotyczącą tego okresu, a dodatkowo dostępna będzie okolicznościowa wystawa czasowa – „Powrót Niepodległej”, na której zorganizowane zostanie oprowadzanie kuratorskie. Na dziedzińcu Pałacu Biskupiego uczestnicy wezmą udział w pokazie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „San”, która przeprowadzi naukę musztry i przedstawi dzieje żołnierza polskiego od czasów zaborów po drugą wojnę światową. 

Facebook
YouTube