Wyszukaj na stronie
Polski

W służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i człowiekowi – księża ostrowieckich parafii rzymskokatolickich

Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskiesala konferencyja ODS „Malwa” , Stawki 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
08 - 09 września 2018
Kategoria:

wykłady i prelekcje

Organizator:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim, ODS „Malwa” w Ostrowcu Św.

Dodaj do przewodnikaStwórz własny przewodnik Europejskich Dni Dziedzictwa 2018

1. Wybierz interesujące Cię wydarzenie
2. Kliknij „dodaj do przewodnika”. ….pamiętaj, że możesz dokonać wyboru wielu interesujących Cię wydarzeń!
3. Po selekcji najciekawszych informacji o wydarzeniach w których chcesz wziąć udział, kliknij „pokaż listę” (dół strony).
4. Gdy zobaczysz pełną listę wybranych przez Ciebie informacji na temat wydarzeń kliknij „utwórz przewodnik” i gotowe.
Zadaj pytanie

W 100-lecie odzyskanie przez Polskę niepodległości i 200-lecie Diecezji Sandomierskiej zapraszamy na sesję naukową, która odbędzie się sali konferencyjnej ODS „Malwa” w Ostrowcu Świętokrzyskim  na os. Stawki 45.

  • 11.00 – Otwarcie sesji
  • 11.15-11.45 – Agnieszka Barańska „Księża ostrowieccy w okresie staropolskim”
  • 11.45-12.15 – Waldemar Ryszard Brociek „W walce o wolność – Księża w czasach rozbiorów państwa polskiego i niewoli narodowej”
  • 12.15-12.45 – przerwa kawowa
  • 12.45-13.15 – Monika Bryła-Mazurkiewicz „W służbie Niepodległej – Księża w okresie międzywojennym”
  • 13.15-13.45 – dr Paweł Gotowiecki „Księża ostrowieccy wobec systemów totalitarnych: nazizmu i komunizmu”.
  • 13.45-14.00 – Podsumowanie i zamknięcie sesji

W bieżącym roku w całym kraju obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W naszym regionie ważną rocznicą jest 200-lecie diecezji sandomierskiej. Włączając się w oba te jubileusze pragniemy pochylić się nad rolą duchownych rzymskokatolickich w dziejach naszego miasta, podjąć na ten temat dyskusję i refleksję historyczną, przyjrzeć się ich służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i człowiekowi.

Duchowni rzymskokatoliccy odegrali pierwszoplanową rolę w historii naszego kraju, a także w dziejach naszej Małej Ojczyzny. Na trwale wpisali się w historię Ostrowca Św. Byli duszpasterzami, budowniczymi kościołów, opiekunami parafii. Organizowali i przewodzili życiu religijnemu. Ich rola nie ograniczała się jednak wyłącznie do kwestii religijnych i duchowych, do przekazywania prawd wiary. Duchowni przez lata byli urzędnikami, prowadzili akty stanu cywilnego (sporządzali metryki), ogłaszali z ambony akty władzy państwowej.

Aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym. Działali na niwie oświaty, zakładając i rozwijając najpierw szkolnictwo parafialne, a później współorganizując szkolnictwo elementarne i gminne. Byli nauczycielami i wychowawcami dzieci i młodzieży. Stworzyli podstawy szpitalnictwa i opieki społecznej, organizując pierwsze szpitale i przytułki dla ubogich. Prowadzili działalność charytatywną. Zakładali i prowadzili organizacje i towarzystwa o charakterze wyznaniowym, oświatowym, filantropijnym, kulturalnym itd. Współorganizatorzy instytucje spółdzielcze.  Wprowadzali agrokulturę i nowinki techniczne. Przy ich udziale rodziła się kultura polska.

Szczególną rolę odegrali w trudnych okresach naszych dziejów: w czasach zaborów i niewoli narodowej, w niełatwym okresie odbudowy państwowości w międzywojniu, w czasach wojny i okupacji niemieckiej i czasach komunizmu. W polskim narodzie kształtowali świadomość narodową, krzewili ideę polskości i budzili postawy patriotyczne.

Oprócz sesji popularnonaukowej nasz Oddział PTTK w ramach EDD organizuje:

  • Wykład monograficzny poparty prezentacją multimedialną pt. „By nie zatarł ich czas… Śladami mogił i cmentarzy wojennych I wojny światowej w powiatach: sandomierskim, opatowskim i staszowskim”, który wygłosi historyk i regionalista Marek Lis;spotkanie otwarte
  • Powołany przez nasz Oddział PTTK i działający przy nim „Ostrowiecki ,Uniwersytet’ Dziecięcy” dla dzieci w wieku 7-12 lat organizuje w ramach EDD warsztaty edukacyjne pt. „Symbole narodowe”;udział w zajęciach po wcześniejszych zapisach

 

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

– Oddział im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ODS „Malwa” w Ostrowcu Św.

os.Stawki 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 505 444 874,

https://www.facebook.com/PTTK.Oddz.im.M.Radwana

 

 

 

Facebook
YouTube