Wyszukaj na stronie
Polski

Wystawa – „Tu tyle lip gubiących kwiat, Taki zapachów odmęt…”

Krajobraz to wdzięczny temat. Stąd zamysł zorganizowania w tym roku wystawy fotogramów pn. Tu tyle lip gubiących kwiat, Taki zapachów odmęt… – najpiękniejsze krajobrazy województwa kujawsko-pomorskiego, towarzyszącej konferencji „Architektura Miast”. Słowa zaczerpnięte z wiersza Józefa Czechowicza wprowadzają w klimat krajobrazowego dziedzictwa regionu nacechowanego różnorodnością. Pejzaż województwa to łąki wiosną pokryte kwiatami, leśne ostępy, wsie otoczone rozległymi polami i miasta położone nad wstęgami rzek: Brdą, Notecią, Drwęcą, Wisłą. Przyrodnicze i architektoniczno-urbanistyczne krajobrazy w wielu miejscach przenikają się, tworząc wyjątkowo urokliwe zakątki, chętnie utrwalane okiem aparatu fotograficznego. Ekspozycja, na której wernisaż zapraszamy 14 wrześniagodz. 18.00, ma być próbą ukazania specyfiki dziedzictwa krajobrazu województwa kujawsko-pomorskiego poprzez prezentację zdjęć z różnych jego części. Wystawę oglądać będzie można do końca września

Facebook
YouTube