Wyszukaj na stronie
Polski

"Gliniane skorupy przy drodze"

Zapraszamy na warsztaty!

Ostatnie 200 lat na Mazurach charakteryzowały się wzmożonym rozwojem wiejskiego budownictwa, a już od dawna w każdej praktycznie wsi istniała pracowni garncarska. Istniejące złoża gliny, na bazie których były lokalizowane w różnych okresach historycznych cegielnie i pracownie garncarskie, wytwarzające ceramikę budowlaną i użytkową, zniknęły niestety z krajobrazu historyczno-przyrodniczego Mazur. Obecnie odszukujemy w materiałach źródłowych, publikacjach książkowych i mapach śladów dawnych cegielni i warsztatów. W promieniu 4 km od istniejącej obecnie w Kamionku Wielkim Garncarni, były zlokalizowane w okresie od XVIII do XX wieku dwie polowe cegielnie – na polach koło miejscowości Pniewo i Stawiska, oraz trzecia- duża stacjonarna cegielnia w samym Kamionku Wielkim, działająca nieprzerwanie do 1945 r. W Amelienruh nad Mamrami osiedli przedstawiciele rodu Sensefuss, z kolei w Radziejach warsztat garncarski prowadzony był przez rodzinę Fharon.  Obydwie lokalizacje w odległości 5 km od Pracowni Garncarnia, do której zapraszamy 10 września 2017 r. na warsztaty w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa.

Podczas spotkania przywrócimy i doświadczymy naturalnych zależności jakie tworzą się pomiędzy wytworami kulturowymi człowieka a środowiskiem naturalnym – bez złóż glin nie powstają warsztaty garncarskie i cegielnie

1) na bazie miejscowych złóż gliny, funkcjonowały pracownie garncarskie i cegielnie, podczas prezentacji poszukamy ich wspólnie i zlokalizujemy na dawnych mapach – wycieczka palcem po mapie.

2) udział w warsztacie strycharskim – odbędzie się prezentacja ceramiki budowlanej – cegły, gąsiory, dachówki, następnie uczestnicy będą mogli wziąć udział w praktycznym warsztacie przygotowania mieszanki gliny z piaskiem, wydeptywania masy i pracy z ladą strycharską.

Pracownia Garncarnia, Kamionek Wielki 1, 11-600 Węgorzewo

data: 10.09.2017

godz.: 13:00-16:00

Osoby do kontaktu: Marta Florkowska 693 712 300, Paweł Szymański 609 729 512

www.garncarnia.art.pl

Facebook
YouTube