Wyszukaj na stronie
Polski

Atrakcje w Braniewie

Zapraszamy do Braniewa

11-15 września, godz. 9.00-12.00 „Poznaj z nami warmińskie kapliczki” - warsztaty edukacyjne dla dzieci z pracownikami Informacji Turystycznej w Braniewie.

13 września, godz. 12.30 i 17.00 „Tajemnice Warmii i Mazur” - spotkania autorskie z regionalistą, Tomaszem Sowińskim.

16 września  godz. 15.00 „Spacer po Braniewie” - zwiedzanie zabytków Braniewa z przewodnikami PTTK Heleną i Czesławem Kozłowskimi.

18-22 września „Historia i tajniki pszczelarstwa” - warsztaty edukacyjne dla dzieci z pszczelarzem Mateuszem Wileńskim.

Facebook
YouTube