Wyszukaj na stronie
Polski

„Mały miłośnik Biesala, czyli krajobraz dziedzictwa” – wykłady, wystawy, zajęcia edukacyjne, wycieczki.

„Mały miłośnik Biesala, czyli krajobraz dziedzictwa”.

Wykłady:

  • „Ochrona Krajobrazu Kulturowego Warmii i Mazur” – wykład pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie;
  • „Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur” – wystawa poplenerowa.

Wystawy:

  • „Dziedzictwo Kulturowe Warmii i Mazur” – wystawa poplenerowa.

Zajęcia, konkursy:

  • Zajęcia edukacyjne „Mały miłośnik Biesala” i szkolne konkursy dla dzieci.

Wycieczki po najbliższej okolicy.

Spotkania, wizyty

  • Spotkanie z mieszkańcami wsi Biesal
Facebook
YouTube