Wyszukaj na stronie
Polski

Gra terenowa „ŚLADAMI DUCHA SASINÓW”

Gra daje możliwość zapoznania z historią i zabytkami Działdowa, a nazwa nawiązuje do plemion  pruskich zamieszkujących  te tereny przed wiekami. Zwiedzanie miasta odbywa się bez przewodnika jako osoby fizycznej, ale po zaopatrzeniu się w pakiet startowy, który składa się z przewodnika do gry, wyposażonego w mapę ze wskazanymi najciekawszymi zabytkami i miejscami bezpośrednio związanymi z historią Działdowa oraz z ołówka i mini przewodnika po mieście, z krótko opisanymi miejscami, które chcemy zaprezentować. Sami wybieramy kolejność miejsc do zobaczenia. W każdym miejscu naniesionym na mapie zamontowana jest metalowa tabliczka z naciętym wzorem mającym odniesienie do charakteru obiektu. Przykładając kartkę notesu do tabliczki odrysowujemy niepowtarzalny wzór. Zdobycie i odwzorowanie wszystkich wzorów z tabliczek uznawane będzie jako zwiedzenie miasta i poznanie jego historii. Przyniesienie notesu z kompletem odrysowanych wzorów we wskazane miejsce w Regulaminie daje możliwość zdobycia certyfikatu znajomości miasta, jego historii i zabytków. Gra ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży historią i zabytkami Działdowa.

Więcej informacji:www.muzeum.dzialdowo.pl  www.dzialdowo.zhp.pl        


Facebook
YouTube