Wyszukaj na stronie
Polski

Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu w Słowińskim Parku Narodowym

W ramach tegorocznej edycji wydarzenia Europejskie Dni Dziedzictwa pragniemy zaprosić w dniu 09 września 2017 r. na spacer tematyczny  pod nazwą: "Nazywano ich Słowińcami" po ciekawym i mniej znanym zakątku Słowińskiego Parku Narodowego jakim jest Obwód Ochronny Żarnowska.

Miejsce:

Słowiński park Narodowy/

Obwód Ochronny Żarnowska/ obwód położony jest nad południowo-wschodnim brzegiem jez. Łebsko;

Gać/ wieś położona w powiecie słupskim, w gminie Główczyce, na wschód od ujścia rzeki Łeby do jeziora Łebsko;

żółty szlak turystyczny i północna część specjalistycznej ścieżki przyrodniczej "Żarnowska";

Termin:

09. 09. 2017 r., godz. 11.00-14.00

Cel:

Podkreślenie współzależności człowieka i przyrody, przedstawienie różnorodności i mozaikowości zbiorowisk roślinnych Obwodu Ochronnego Żarnowska za szczególnym uwzględnieniem pozostałości po dawnych osadach.

Uczestnicy:

osoby dorosłe, rodziny z dziećmi (maksymalnie 15 osób)

Program:

g. 11.00 - start

Wędrówka żółtym szlakiem turystycznym i północną częścią ścieżki przyrodniczej. Trasa prowadzi w dużej części przez tereny leśne (długość trasy około 10 km).

Podczas spaceru będą omawiane następujące zagadnienia:

- pozostałości po dawnych osadach rybackich;

- rybołówstwo;

- eksploatacja torfu i torfowisko wysokie;

- długosz królewski Osmunda regalis i malina moroszka Rubus chamaemorus;

- obszary ochrony ścisłej „Bielice Gackie” i „Olszyna”;

- jezioro Łebsko;

g. 14.00 - Planowane zakończenie - pomost na jeziorze Łebsko, przy ujściu rzeki Łeby;

Zgłoszenia:

Wszystkich zainteresowanych spacerem z przewodnikiem (pracownikiem Parku) prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na Spacer tematyczny „Nazywano ich Słowińcami” 25. Edycja Europejskich Dni Dziedzictwa „Krajobraz Dziedzictwa- Dziedzictwo krajobrazu” zawierającego imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania (miejscowość) oraz adres e-mail i podpis (miejscowość, data, podpis) na adres sekretariat@slowinskipn.pl w terminie do 07.09.2017 r.

Do pobrania na stronie: http://slowinskipn.pl/pl/component/content/article/7-aktualnosci-list/1255-010917c.html


Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu: p. Kamila Wiewiórska e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl, tel. 59 811 72 04, tel. kom. 885 806 801

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Facebook
YouTube