Wyszukaj na stronie
Polski

Mała miejscowość z wielką historią

W sobotę 9 września od godz. 14.00 proponujemy spacer edukacyjny i zwiedzanie następujących obiektów:

- budynek dawnej szkoły, obecnie przedszkola, wybudowany w 1947r. z zachowaną architekturą. – zwiedzanie przedszkola, wystawa fotografii „Szkoła kiedyś”

- pomnik upamiętniający ofiary I Wojny Światowej 1914-1918. Przedstawienie historii zakopanego pomnika na terenie przedszkola. Godziny zwiedzania: 16.00 – 18.00

- Kościół Rzymsko-katolicki pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, rok powstania 1991. Oglądanie prezentacji (historia powstania, budowy świątyni, zaproszenie pomysłodawców i wykonawców). Godziny zwiedzania 16.00 – 18.00

- Kapliczka przydrożna z 1882r., miejsce kultu religijnego dla mieszkańców Łowoszowa. W dachu kaplicy stylizowanej na wieżę umieszczony dzwon o wadze 48 kg. Dzwon oznajmiał mieszkańcom modlitwę „Anioł Pański” oraz smutną wiadomość. Godziny zwiedzania 16.00 – 19.00.

 

Dodatkowo w programie EDD:

  • Edukacyjny Rajd Rowerowy „ Mała miejscowość - wielka historia”
  • festyn
  • ognisko integracyjne
  • Kino – sala kinowa w przedszkolu. Prezentacja zachowanych fotografii, informacji, przedmiotów
  • Koncert chóru „Olensis”
  • wspomnienia mieszkańców – Świadków historii;
  • pokaz bojówki strażackiej.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Sołectwo – Sołtys Renata Glomb

46-300 Olesno, Łowoszów ul. Opolska 39

Publiczne Przedszkole w Łowoszowie

46-300 Olesno, Łowoszów, ul. Opolska 64

Facebook
YouTube