Wyszukaj na stronie
Polski

Imprezy plenerowe w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Ochla, woj. lubuskieMuzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli., Muzealna 5, 66-006 Ochla
16 - 17 września 2017
Kategoria:

koncerty

spacery i wycieczki plenerowe

zwiedzanie

turnieje, inscenizacje

warsztaty

festyny, dożynki, biesiady

dawne rzemiosła (w tym degustacje)

spotkania z twrócami kultury

wystawy

gawędy, opowieści

wykłady i prelekcje

Organizator:

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Dodaj do przewodnikaStwórz własny przewodnik Europejskich Dni Dziedzictwa 2018

1. Wybierz interesujące Cię wydarzenie
2. Kliknij „dodaj do przewodnika”. ….pamiętaj, że możesz dokonać wyboru wielu interesujących Cię wydarzeń!
3. Po selekcji najciekawszych informacji o wydarzeniach w których chcesz wziąć udział, kliknij „pokaż listę” (dół strony).
4. Gdy zobaczysz pełną listę wybranych przez Ciebie informacji na temat wydarzeń kliknij „utwórz przewodnik” i gotowe.
Zadaj pytanie

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli włączy się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, imprezami plenerowymi w dniach 16-17 września 2017 r. Proponowany w tym roku temat „ Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” jest wszak  immanentnym elementem działalności  Muzeum Etnograficznego w Ochli, gdzie czynione są liczne działania podkreślające znaczenie zachowania i pielęgnowania krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w formie jak najbardziej zharmonizowanej, pokazując zwiedzającym współzależność elementów tradycyjnego krajobrazu wiejskiego.

Harmonogram imprez w Muzeum przedstawia się następująco:

 

 

 

 

Sobota 16. IX. 2017 r.

 

- Godz. 12.00 : wykład "Bociany, kąkole i pokrzywy pod płotem - zagrożone bogactwo krajobrazu kulturowego".

 Krajobraz polskiej wsi rzadko kojarzy się z zagrożoną przyrodą - szukamy jej raczej w miejscach dzikich i niedostępnych. Tymczasem zmiany w rolnictwie i zagospodarowaniu przestrzennym w ostatnich kilkudziesięciu latach sprawiają, że coraz więcej gatunków związanych z tradycyjną wsią wymaga ochrony, a niektóre z nich już wymarły. Czy można ocalić zieloną część naszego dziedzictwa?

Wykład połączony będzie z prezentacją zagrody z Kosobudza przystosowywanej do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym przyrody związanej z regionalnym krajobrazem kulturowym (tradycyjne rolnictwo i sadownictwo, zielarstwo, roślinność ruderalna i segetalna)

 

-Godz. 13.00 : zwiedzanie kulturowo-przyrodniczej ścieżki dydaktycznej „Szata roślinna skansenu w Ochli” połączone z prezentacją środowiska, rozpoznawaniem i zbieraniem dziko rosnących roślin jadalnych. 

Na przystankach ścieżki edukacyjnej podkreślamy znaczenie stosowania różnych form ochrony przyrody pokazując Powierzchniowy Pomnik Przyrody’’ Leśne Źródlisko’’, powołany w 2004 roku, Okazałe drzewa oraz Rośliny chronione i zagrożone. Wykorzystując elementy  skansenowskiego pleneru zwracamy uwagę na znaczenie Różnorodności biologicznej i Roślinność synantropijną, a także  szczególną kategorię roślin – zarówno uprawianych, jak i dziko rosnących, stosowanych niegdyś przez tradycyjną medycynę ludową, ale również współcześnie do celów medycznych.  Opodal przystanku Rośliny Lecznicze, przy zabytkowej chałupie z Kargowej został  także założony ogródek ziołowy, gdzie odwiedzający skansen mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z wieloma roślinami, pożytecznymi dla naszego zdrowia.

 

- Godz. 14.00 : wspólne przygotowanie masła ziołowego z dodatkiem świeżych ziół, połączone z  degustacją w chacie z Zajączka.

Zwiedzającym skansen przekażemy również nasze ulotki do realizowanych działań:  „Nie wypalaj traw”, „zjedz smacznego chwasta”, „pożyteczne przyprawy” oraz publikacje związane ze ścieżką przyrodniczą.

Zajęcia prowadzić będzie dr Marta Jermaczek-Sitak –  ekolożka, botanik, specjalistka od ekologii łąk i pastwisk; zajmuje się ochroną przyrody i jej naukowymi podstawami, a także edukacją ekologiczną; interesuje się ziołolecznictwem, dziko rosnącymi roślinami jadalnymi, starymi odmianami drzew owocowych. Od wielu lat związana z Klubem Przyrodników.

Koordynacja działań: Wiesława Biernacka

 

Niedziela  17. IX. 2017 r.   

 

Zapraszamy serdecznie gości Europejskich Dni Dziedzictwa do wzięcia udziału w organizowanej w tym dniu w Muzeum imprezie plenerowej, stanowiącej żywy i barwny przykład zachowania elementów europejskiego dziedzictwa kulturowego, ściśle związanego również z naturalnym krajobrazem – odnoszących się zarówno do regionu i historii jego mieszkańców. Wszak wszelkie prace i zwyczaje agrarne wiążą się ściśle ze środowiskiem przyrodniczym i to charakter związku człowieka z naturą kształtował zawsze ten krajobraz. Uczestnicząc w takiej atrakcyjnej imprezie mamy zaś okazję zanurzyć się bezpośrednio w tym autentycznym odwiecznym procesie. Okazja do wyciągnięcia wniosków z takich przeżyć stanowi niewątpliwie dodatkowy bonus dla uczestników i może ich z pewnością wzbogacić oraz skłonić do refleksji, jak te relacje wyglądają obecnie i czy każdy z nas może coś pozytywnego w tej ważkiej skądinąd kwestii jednak zrobić także dzisiaj…

"U progu jesieni" to wydarzenie kulturalne, które przedstawia przede wszystkim tradycje prac i zwyczajów żniwnych: młócenie zbóż, omłoty, pozyskiwanie włókna z lnu oraz żniwa kukurydziane w tradycji bukowińczyków. Zachęcające są również końcowe rezultaty tych wielorakich działań pokazywanych w skansenie w postaci chleba, oleju, tkaniny, tradycyjnego posiłku bukowińskiego, zakończonego oryginalnym widowiskiem plenerowym "Łupaczką z tańcem" w wykonaniu zespołu Górali Czadeckich "Watra" z Brzeźnicy, podczas którego poznamy tradycyjne śpiewy i tańce. Kapela Syrba zagra również melodie bukowińskie i zaprezentuje muzykę Karpat. Nasze wydarzenie wzbogaci ponadto animacja teatralna baśni Marii Konopnickiej "Jak to ze lnem było", występy zespołów folklorystycznych, kiermasz wyrobów rękodzielniczych, warsztaty i konkursy dla dzieci i dorosłych.

Termin: 16-17.IX. 2017 r.

Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Organizator: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Facebook
YouTube